Verzuim, inkomen en arbeidsongeschiktheid

Iedereen die personeel in dienst heeft, kan te maken krijgen met kortstondig of langdurig verzuim. Wat de duur ook is, het kost u als werkgever altijd geld. Is een werknemer langer dan twee jaar ziek, dan kan het zelfs zo zijn dat u ook na die periode nog geconfronteerd wordt met kosten. En die kunnen behoorlijk in de papieren lopen.
In het geval van langdurig verzuim wordt van u als werkgever verwacht dat u er alles aan doet om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Doet u dit niet, dan kan het UWV u verplichten om ook het derde jaar door te betalen. Er is dus alles aan gelegen dat u deze eerste twee jaar goed wordt begeleid.
Onze experts nemen deze begeleiding graag voor hun rekening. Wij helpen u de verzuimrisico’s van uw medewerkers én die van uzelf tot een minimum te beperken en in kaart te brengen welke verzekering het beste past bij uw onderneming.

Bij ons kunt u onder andere terecht voor:

  • Verzuimverzekering
  • Verzekering WIA/WGA: gat en excedent
  • Verzekering WGA eigen risicodrager
  • Verzekering ziektewet eigenrisicodrager
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering